Η περιοχή του ισχίου είναι η ανατομική περιοχή του σώματός μας, όπου το άνω μέρος του μηριαίου οστού ( κεφαλή ) ενώνεται με την λεκάνη ( κοτύλη ) σχηματίζοντας έτσι την κατ’ ισχίον άρθρωση. Τα κατάγματα που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν την ανατομική περιοχή και συγκεκριμένα από την περιοχή της κεφαλής έως και μερικά εκατοστά κάτωθεν αυτής ( περιοχή ελάσσονα τροχαντήρα ) , λέγονται κατάγματα περιοχής ισχίου και ταξινομούνται ανάλογα με την καταγματική τους εικόνα.

  • Είναι το πιό κάταγμα που παθαίνουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς και συμβαίνει σχεδόν πάντα έπειτα από πτώση εξ’ ιδίου ύψους , δηλαδή από το ύψος τους μετά από αίσθημα ζάλης ή από κάποια ανωμαλία στο έδαφος που έκανε τους ασθενείς να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν.
  • Λιγότερο σπάνια οφείλεται σε αίτια μη πτώσης , όπως είναι μια μεταστατική βλάβη στην συγκεκριμένη περιοχή , όπου το κάταγμα λαμβάνει χώρα δίχως κάκωση στην περιοχή. Το κάταγμα αυτό λέγεται αυτόματο ή παθολογικό κάταγμα.
  • Έπειτα από ένα κάταγμα στην περιοχή του ισχίου ( διατροχαντήριο, υποκεφαλικό ), ο ασθενής αναφέρει μεγάλο πόνο στην περιοχή του ισχίου καθιστώντας τον ανήμπορο να σταθεί όρθιος ή να βαδίσει.
  • Παραμένει καθηλωμένος στο έδαφος αποφεύγοντας να κινήσει το μέλος του και πολλές φορές το καταγματικό του άκρο παίρνει χαρακτηριστική θέση σε σχέση με το σώμα, δηλαδή παρουσιάζει βράχυνση και έξω στροφή ( κονταίνει και στρέφεται πρός τα έξω ).

Η επόμενη κίνηση θα είναι να γίνει ακτινογραφικός έλεγχος .Την επιβεβαίωση του κατάγματος ακολουθεί η ταξινόμηση αυτού και κατόπιν η λήψη απόφασης για αντιμετώπιση.

Η ταξινόμηση και υποταξινόμηση των καταγμάτων θα οδηγήσει το χειρουργό στην απόφαση της χειρουργικής μεθόδου αντιμετώπισης καθώς και στην σκέψη για τον τύπο των ορθοπαιδικών υλικών-εμφυτευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις επεμβάσεις είναι κοχλίες, πλάκες, ενδομυελικοί ήλοι και εμφυτεύματα αρθροπλαστικής.

Από επάνω πρός τα κάτω: Υποκεφαλικό , διατροχαντήριο και υποτροχαντήριο κάταγμα

Τα κατάγματα περιοχής ισχίου και η αντιμετώπισή τους

Διατροχαντήριο κάταγμα αντιμετωπισθέν με πλάκα και κοχλίες

Υποκεφαλικό κάταγμα αντιμετωπισθέν με διακαταγματικούς κοχλίες μερικού σπειράματος

Υποκεφαλικό κάταγμα αντιμετωπισθέν με εμφυτεύματα ημιολικής αρθροπλαστικής ισχίου

Διατροχαντήριο ή υποτροχαντήριο κάταγμα αντιμετωπισθέν με ενδομυελικό διατροχαντήριο ήλο

Τα κατάγματα της περιοχής του ισχίου , που σχεδόν πάντα έχουν ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα για να κινητοποιηθεί ο ασθενής σχεδόν αμέσως και έτσι να εκμηδενισθεί ο κίνδυνος των επικείμενων επιπλοκών που μακροπρόθεσμα θα απειλήσουν τη ζωή του όπως είναι οι κατακλίσεις, η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση με την πνευμονική εμβολή και οι αναπνευστικές λοιμώξεις.
Το χειρουργείο γίνεται συνήθως με ραχιαία αναισθησία και διαρκεί 1-2 ώρες περίπου. Απαιτούνται 2-3 μονάδες αίματος και ο ασθενής μετεγχειρητικά κινητοποιείται την επόμενη ημέρα. Έχει 4-5 ημέρες νοσηλείας και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο περπατώντας με τον περιπατητήρα. Γίνεται εκμάθηση βάδισης από φυσιοθεραπευτή και ο ασθενής συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο σπίτι του εκτελώντας ταυτόχρονα και κάποιες ασκήσεις. Τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 2 εβδομάδες.

Η φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να λάβει είναι αντιπηκτικά για κάποιες εβδομάδες καθώς και απλά ή κωδεϊνούχα παυσίπονα.

Δημήτριος Απ. Κωνσταντής
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυματολόγος