Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ασθενή

είναι ένας ψηφιακά αποθηκευμένος φάκελος όπου αποθηκεύονται οι εργαστηριακές εξετάσεις του ασθενή ( αιματολογικές, απεικονιστικές ) , το ιατρικό ιστορικό του , οι ιατρικές και νοσηλευτικές επισκέψεις που έγιναν.

σκοπός του είναι να υποστηριχτεί η φροντίδα υγείας του ατόμου εφ' όρου ζωής.