Καρδιολόγος κατ' οικον

οι καρδιολόγοι κατ΄οικον του 1151 έρχονται εξοπλισμένοι με φάρμακα πρώτης γραμμής και ηλεκτροκαρδιογράφο. δυνατότητα για πλήρη έλεγχο με triplex καρδιάς και holter πιέσεως/ρυθμού. δυνατότητα για τεστ τροπονίνης.