Όροι χρήσης Συνεργασίας

Όροι και προϋποθέσεις σύμβασης μεταξύ του 1151.gr και του ιατρού

o δικτυακός αυτός τόπος 1151.gr (εφεξής ο “ιστότοπος” ή η “ιστοσελίδα”) ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία "γιατροί κατ' οίκον 1151", με έδρα στην νέα κυψέλη (εφεξής “1151.gr ”, "η εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής “Όροι χρήσης”). οι Όροι χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με το 1151.gr.

πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών μας. οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή: α) των παρόντων Όρων χρήσης, β) της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας ή και την χρήση των υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον ιστότοπό μας ή και η χρήση των υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων χρήσης.

1. γενικοί Όροι – αποποίηση ευθυνών

1.1. εγγραφή - δημιουργία προφίλ

η παρούσα ιστοσελίδα εισάγει σε διαδικτυακή πύλη που εξυπηρετεί και διευκολύνει τον επισκέπτη – ασθενή-πελατη στο “κλείσιμο” και προγραμματισμό ραντεβού με ιατρό μέλος του δικτύου

μέσω του 1151.gr κάποιος ασθενής-πελάτης μπορεί να κάνει αίτημα για ραντεβού με το γιατρό είτε διαδικτυακά είτε μέσω της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. η τηλεφωνική διαδικασία του αιτήματος για ραντεβού ακολουθεί τα βήματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

το 1151.gr διαθέτει δικό του τηλεφωνικό κέντρο με κατάλληλα εκπαιδευμένο (ιατροί και παραϊατρικά επαγγέλματα) προσωπικό συντονιστικής γραμματείας που υποδέχεται τις κλήσεις στο 1151.gr και βοηθά στην περίπτωση που ο ασθενής / χρήστης χρειάζεται και ζητά βοήθεια για το "κλείσιμο" ραντεβού ιατρού στο σπίτι ή αλλού. το 1151.gr διαθέτει 6 τηλεφωνικές γραμμές για να δέχεται τις εισερχόμενες κλήσεις.

ο ιατρός είναι καταχωρημένος στο δίκτυο συνεργατών του 1151 και ειδοποιείται με email ή/και τηλεφωνικά για αιτούμενα περιστατικά ιατρικών επισκέψεων κατ΄οίκον της ειδικότητας του.

μόνο οι εγγεγραμμένοι ιατροί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του 1151.gr. κάθε ιατρός μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής που βρίσκει κανείς στην ιστοσελίδα του 1151.gr ή παρέχοντας τα σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του 1151.gr ο οποίος τα εισάγει εκ μέρους του ιατρού. Άπαξ και ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο ιατρός καταχωρείται στο δίκτυο των γιατρων κατ οικον του 1151. ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι το 1151.gr διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

μπορείτε να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε εδω.

ο ιατρός είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και το 1151.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. ο ιατρός οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το 1151.gr αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

στην περίπτωση που κάποιος ιατρός επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στο 1151.gr, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@1151.gr.

δεν υφίσταται σύμβαση έργου ή εργασίας μεταξύ ιατρού και 1151.gr. ο ιατρός εντάσσεται στο 1151.gr προκειμένου να απολαμβάνει των υπηρεσιών του 1151.gr, οφείλοντας προς τούτο να τηρεί τους όρους χρήσης που έχουν αναρτηθεί προς τούτο στο διαδίκτυο. στο πλαίσιο αυτό ασκεί το επάγγελμα του ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχοντας ατομικά και με δική του ευθύνη τις ιατρικές του υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

κατά την επίσκεψη του ο ιατρός στον τόπο κλήσεως θα πρέπει να διαθέτει μαζί του και τον απαιτούμενο εξοπλισμό και διαγνωστικό και θεραπευτικό υλικό, ανάλογα με την ειδικότητα του. τον εξοπλισμό και τα απαιτούμενα αναλώσιμα διατηρεί με τη δική του ευθύνη και μεταφέρει κατά την κρίση του στον τόπο κλήσης, για την πληρέστερη αντιμετώπιση του περιστατικού

σε περίπτωση που το περιστατικό χρήζει επείγουσας μεταφοράς σε κλινική ή νοσοκομείο, με προϋπόθεση πάντα τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς ή των οικείων του ο ιατρός, μόνος ή και με βοήθεια του κέντρου μπορεί να καλέσει ασθενοφόρο (εκαβ ή ιδιωτικού θεραπευτηρίου ανάλογα με τη βούληση του ασθενούς) και να φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά του ασθενούς. σε περίπτωση άρνησης του ασθενούς ή/και των οικείων του για μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο ή κλινική, ο ιατρός αφού εξηγήσει λεπτομερώς τους κινδύνους από τη μη μεταφορά του ασθενούς, απαιτεί από τον οικείους ή τον ίδιο τον ασθενή, εφόσον είναι εις θέσιν, να υπογράψουν ότι ενημερώθηκαν για την ανάγκη μεταφοράς και ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μη μεταφορά. και στη περίπτωση αυτή ο ιατρός οφείλει να δίνει στον ασθενή ή/και στους οικείους λεπτομερείς οδηγίες για τη καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος της υγείας του ασθενούς. ο ιατρός υποχρεούται να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των 150.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον κατ’ άτομο και ατύχημα.

η χρέωση για τις παρεχόμενες στον ασθενή υπηρεσίες αναγράφεται σε τιμοκατάλογο του 1151 αναρτημένο στο διαδίκτυο (www.1151.gr/prices) , ανακοινώνεται από τον συντονιστή του 1151 στον καλούντα και μόνον εφόσον αποδεχθεί ο καλών το κόστος καλείται να μεταβεί ο γιατρός προς αντιμετώπιση του περιστατικού. η παροχή δπυ προς τον ασθενή είναι υποχρεωτική για τον γιατρό.

1.2. προσόντα ιατρού- οικονομικοί Όροι

αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους χρήσης, ο ιατρός διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός αναγνωρίζει ότι το 1151.gr δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω και συμφωνεί ότι απαλλάσσει το 1151.gr οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που o ιατρός παρέχει ή είχε σκοπό να παράσχει τις υπηρεσίες του χωρίς να έχει τηρήσει την σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία.

ο ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός που κατέχει νόμιμη άδεια ασκήσεως στην ελλάδα μπορεί να εγγραφεί στην εφαρμογή 1151/katoikon μέσα από την ιστοσελίδα 1151.gr

το 1151 διαθέτει και υποστηρίζει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων συνεργατών ιατρών ανά περιοχή και ανά ειδικότητα.

ο ιατρός ή άλλος επαγγελματίας υγείας που επιθυμεί να ενταχθεί στο δίκτυο του 1151 θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής μέλους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.1151.gr/cooperate τα ζητούμενα στοιχεία ταυτοποίησης και επιπλέον αποδέχεται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι:

- είναι ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός.

- κατέχει τίτλο ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και ασκεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα και μόνο αυτή σε ιατρείο αδειοδοτημένο από τον ιατρικό σύλλογο της περιοχής του.

- δεν έχει καταδικαστεί και δεν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη από τον οικείο ιατρικό σύλλογο

- δεν έχει καταδικαστεί και δεν εκκρεμεί εις βάρος του δίωξη για ποινικό αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα

ο πελατησ οφειλει να καταβαλλει απευθειασ στον ιατρο την αμοιβη του και αντιστοιχα ο ιατροσ δυναται να αξιωσει αποκλειστικα και μονο απο τον πελατη – και οχι απο το 1151.gr

-τήρηση της νομοθεσίας

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το 1151.gr εφιστά την προσοχή του ιατρού και του πελάτη στα εξής:

τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας: ο ιατρός και ο πελάτης οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία. ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την έκδοση αποδείξεως από τον ιατρό σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. το 1151.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως αναφορικά με τα παραπάνω.

1.3 περιορισμός εγγυήσεων

η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες του 1151.gr προσφέρονται «ως έχουν»

δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων, ούτε ότι η ιστοσελίδα ή οι υπηρεσίες του 1151.gr θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του ιατρού.

το 1151.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύεται ή παρέχονται μέσω των υπηρεσιών του, ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. συμφωνείται, ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών, γίνεται με δική σας ευθύνη.

το 1151.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την μη τήρηση του ραντεβού από τον ασθενή ή τον ιατρό και για τον τρόπο άσκησης, τις μεθόδους, την επάρκεια, τα αποτελέσματα χειρισμών ή παρεμβάσεων φαρμακευτικών και άλλων του ιατρού και δεν μπορεί να εισηγηθεί, να παρέμβει, να παρατηρήσει, ή να διορθώσει τυχόν μη αρεστή συμπεριφορά του ιατρού προς τον ασθενή ή του ασθενή προς τον ιατρό.

2. πληροφορίες και δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον ιατρό

ο ιατρός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο 1151.gr (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως ¨πληροφορίες¨) και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. ο ιατρός συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές.

ο ιατρός υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο 1151.gr ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του. οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα.

ο ιατρός βεβαιώνει πως οι πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του 1151.gr και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

ο ιατρός αναγνωρίζει πως το 1151.gr έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των πληροφοριών που δημοσιεύει ο ιατρός, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

3. εγγυήσεις ιατρού

ο ιατρός συμφωνεί και εγγυάται ότι:

α) οι σχετικές με τα προσόντα του παρεχόμενες πληροφορίες ή αποδεικτικά έγγραφα είναι αληθή, πλήρη και έγκυρα και ότι θα ανταποκριθεί προς το τυχόν αίτημα του 1151.gr για παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή αποδεικτικών εγγράφων.

β) θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις και με την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, εγγράφων και εξουσιοδοτήσεων στην περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από το 1151.gr για να χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο στο πλαίσιο νομικής διαμάχης με τρίτους.

γ) αποδέχεται πως o χρήστης – επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του με τους ιατρούς και πως αυτά τα σχόλια θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα και θα λαμβάνονται υπόψιν από το 1151.gr, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης.

4. υποχρεώσεις ιατρού

ο ιατρός υποχρεούται και αναγνωρίζει ότι:

α) πληροί όλες τις προϋποθέσεις εξάσκησης του επαγγέλματός του, ήτοι ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του 1151.gr χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αν&a