Παθολόγος κατ' οικον

Έρχονται εξοπλισμένοι με φάρμακα πρώτης γραμμής, παλμικό οξύμετρο, σακχαρόμετρο, πιεσόμετρο, ηλεκτροκαρδιαγράφο, συσκευή αναρρόφησης βρογχικών εκκρίσεων.

Καλέστε 1151 για Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο κατ’ οίκον για:

  • Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
  • Αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων και καθοδήγηση.
  • Παρακολούθηση χρονίως πασχόντων και πολυπαραγοντικών ασθενών.
  • Τοποθέτηση - αλλαγή Levine σίτισης
  • Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
  • Τοποθέτηση ορού - φαρμάκων ενδοφλεβίως
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα.