Πνευμονολόγος Κατ'Οικον

ο πνευμονολόγος κατ΄οίκον μπορεί να κάνει:

  • οξυμετρία (αναίμακτη μέτρηση του οξυγόνου στο αίμα με το παλμικό οξύμετρο)
  • νεφελοποίηση ( βρογχοδιαστολή κατ'οίκον)χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων μέσω ειδικής συσκευής, για την αντιμετώπιση οξέων αναπνευστικών περιστατικών (άσθμα, χαπ, λοιμώξεις αναπνευστικού)
  • αέρια αίματος. λήψη αρτηριακού αίματος για μέτρηση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο αίμα, του co2, του ph και των διττανθρακικών.
  • σπιρομέτρηση απλή και σπιρομέτρηση πριν και μετά βρογχοδιαστολή. η σπιρομέτρηση είναι μια απλή και ανώδυνη εξέταση που διαρκεί περίπου 10 λεπτά και μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την λειτουργία των πνευμόνων. πραγματοποιείται με το σπιρόμετρο. ο εξεταζόμενος εισπνέει και εκπνέει μέσω ενός επιστομίου. κάποιες φορές ο γιατρός μετά την πρώτη σπιρομέτρηση δίνει εισπνεόμενο φάρμακο στον ασθενή προκειμένου να διαπιστώσει την βελτίωση της αναπνευστικής του λειτουργίας (βρογχοδιαστολή).
  • αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων μέσω ειδικής συσκευής.
  • mantoux
  • μέτρηση feno (εκτίμηση βαθμού ηωσινοφιλίας σε βρογχικό άσθμα ή αλλεργικές καταστάσεις)
  • δερματικά test για εισπνεόμενα αλλεργιογόνα.
  • νυχτερινή οξυμετρία. kαταγραφή του οξυγόνου κατά την διάρκεια του ύπνου για την διάγνωση διαταραχών στον ύπνο (σύνδρομο άπνοιας-υπόπνοιας στον ύπνο). η μέτρηση γίνεται με ειδικό καταγραφικό όργανο που μοιάζει με ρολόι και τοποθετείται στον καρπό. το όργανο συνδέεται με αισθητήρα μέτρησης οξυγόνου που εφαρμόζεται στο δάκτυλο (δείκτη) του χεριού.