Υπηρεσίες

Emergency

Ιατρικές επισκέψεις

Ιατρικές επισκέψεις

Δείτε περισσότερα
Emergency

Ψηφιακές Ακτινογραφίες

Ψηφιακές ακτινογραφίες

Δείτε περισσότερα
Emergency

Υπέρηχοι - Triplex

Υπέρηχοι - Triplex

Δείτε περισσότερα
Emergency

Check up

Βασικά και ειδικά check up.

Δείτε περισσότερα
Emergency

Νοσηλευτές / Νοσηλεία κατοίκον

Νοσηλευτές / Νοσηλεία κατοίκον

Δείτε περισσότερα
Emergency

Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ασθενή

Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας ασθενή

Δείτε περισσότερα
Emergency

Οδοντίατροι

Οδοντίατροι

Δείτε περισσότερα
Emergency

Μέτρηση οστικής πυκνότητας

Μέτρηση οστικής πυκνότητας

Δείτε περισσότερα
Emergency

Ασθενοφόρα

Ασθενοφόρα

Δείτε περισσότερα
Emergency

Οξυγόνο

Οξυγόνο

Δείτε περισσότερα
Emergency

Ιατρείο πόνου

Ιατρείο πόνου

Δείτε περισσότερα
Emergency

Νοσοκομειακά κρεβάτια - αμαξίδια

Νοσοκομειακά κρεβάτια - αμαξίδια

Δείτε περισσότερα
Κατεβάστε την εφαρμογή για ασθενείς
Δωρεάν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σας φάκελο

google store

google store

Κατεβάστε την εφαρμογή για συνεργάτες
Εύκολη διαχείριση Περιστατικών

google store

google store